เทคนิคการปิด CAR สำหรับ QMR มืออาชีพ

แบบทดสอบ ONLINE CLASS- Facebook Closed Group
หลักสูตร “เทคนิคการปิด CAR สำหรับ QMR มืออาชีพ”
จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน)

ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 6 คะแนน จึงจะผ่านแบบทดสอบ
และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่แจ้งไว้


You must fill out this field.
You must fill out this field.
You must fill out this field.
You must fill out this field.
Scroll to Top