แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “QMR2018”

แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “QMR2018” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 7 คะแนน จึงจะผ่านแบบทดสอบ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่แจ้งไว้

[WATU 3]

Scroll to Top