แบบทดสอบออนไลน์ วิเคราะห์เจาะลึกและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016

แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “วิเคราะห์เจาะลึกและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ

เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

1. วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของ IATF 16949 คืออะไร

 
 
 
 

2. การเข้าใจบริบทขององค์กร ต้องครอบคลุมถึงประเด็นหรือปัจจัยด้านใดบ้าง?

 
 
 
 

3. อะไรคือนโยบาย “เป่านกหวีด”

 
 
 
 

4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน

 
 
 
 

5. ความรู้ขององค์กรจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกตามลำดับคือ

 
 
 
 

6. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ

 
 
 
 

7. กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แนวทางการใช้ความคิดที่มาจากหลากหลายสายงานคือ

 
 
 
 

8. องค์ประกอบของระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) คือข้อใด

 
 
 
 
 
 

9. คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

10. รายละเอียดของวิธีการเทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดต้องระบุในเอกสารอะไร

 
 
 
 
 

Related Articles

แบบทดสอบออนไลน์ หักหลัง Auditor

แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “หักหลัง Auditor” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

แบบทดสอบออนไลน์ เรียนลัด Core Tools และการเชื่อมโยง

แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “เรียนลัด Core Tools และการเชื่อมโยง” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

แบบทดสอบออนไลน์ How to comply CSR for IATF16949

แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “How to comply CSR for IATF16949” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

แบบทดสอบออนไลน์ Professional Internal Auditor for IATF16949

แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “Professional Internal Auditor for IATF16949” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

AIAG & VDA PFMEA 1 st Edition (Model Answers)

แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “AIAG & VDA PFMEA 1 st Edition (Model Answers)” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป