หลักสูตร การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษตามข้อกำหนด CQI-9

(CQI-9 การประเมินระบบการอบชุบ : Heat Treat System Assessment)

Introduction of CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment บทนำของกระบวนการพิเศษ CQI-9: การประเมินระบบการอบชุบด้วยความร้อน

Purpose & objective: To understand the special process management system of Heat Treating process (CQI-9) and able to conduct the system assessment internally and applying to relevant suppliers.

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย: เพื่อทำความเข้าใจระบบการจัดการกระบวนการพิเศษของกระบวนการอบชุบด้วยความร้อน (CQI-9) และสามารถดำเนินการประเมินระบบภายในและนำไปใช้กับซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง

Not Enrolled
This course is currently closed200 USD

Course Includes

  • 9 Lessons