3 ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับ ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 334-2-23041-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดดวงแก้ว ในนาม บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
2. แจ้งข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลสำหรับออกใบ Certificate ที่แบบฟอร์มด้านล่าง
3. รับรหัสเพื่อใช้ในการเข้าเรียนทางอีเมล์ที่แจ้งไว้