แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “QMR2018” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 7 คะแนน จึงจะผ่านแบบทดสอบ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่แจ้งไว้

1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ QMR

 
 
 
 

2. คำกล่าวใดไม่ถูกต้องสำหรับ QMR

 
 
 
 

3. ข้อใดเป็นลักษณะของ QMR ที่ไม่ดี

 
 
 
 

4. คำกล่าวใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดเลือกทีมงานในการจัดทำระบบและการบริหารทีมงาน

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่จะใช้บริการที่ปรึกษา

 
 
 
 

6. หัวข้อการฝึกอบรมใดที่จำเป็นสำหรับ QMR

 
 
 
 

7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องสำหรับหลักการบริหารคุณภาพ 7 ประการ

 
 
 
 

8. เทคนิคใดที่มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการระบบได้น้อยที่สุด

 
 
 
 

9. มาตรการใดที่สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำระบบ เช่น ขาดจิตสำนึก ไม่มีเวลา งานยุ่งอ้างไม่มีเวลา

 
 
 
 

10. การจะทำให้องค์กรมีระบบการจัดการที่แข็งแรง QMR ควรทำอย่างไร