แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “How to comply CSR for IATF16949” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ

เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

1. ข้อกำหนดใดต่อไปนี้ที่เรียกว่าข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (CSR)

 
 
 
 

2. ข้อกำหนดเฉพาะลูกค้า (CSR) มักจะระบุในเอกสารรูปแบบดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

3. คำกล่าวใดถูกต้อง

 
 
 
 

4. ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับ CSR

 
 
 
 

5. ขั้นตอนในการจัดการ CSR มีอะไรบ้าง ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

6. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดใน IATF16949 ที่เกี่ยวกับ CSR

 
 
 
 

7. ถ้า CSR มีการเปลี่ยนแปลงต้องทำอย่างไร

 
 
 
 

8. การตรวจประเมิน CSR ควรทำอย่างไร

 
 
 
 

9. CSR เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ IATF16949 อย่างไร

 
 
 
 

10. เครื่องมือใดที่อาจใช้เพื่อช่วยในการวางแผนการตรวจ CSR