แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “หักหลัง Auditor” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ

เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

1. เทคนิคใดบ้างที่อาจช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานขอการรับรองมากขึ้น

 
 
 
 

2. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมโดยทั่วไปของ Auditor

 
 
 
 

3. สิ่งที่ Auditee ควรทำคืออะไรบ้าง

 
 
 
 

4. ข้อใดไม่ใช่ความคาดหวังของ Auditor

 
 
 
 

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องสำหรับการรับมือการตรวจจาก Auditor

 
 
 
 

6. ข้อใดเป็นเกณฑ์สำหรับการคัดเลือก CB ที่เหมาะสม

 
 
 
 

7. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของ CB ที่ไม่พึงประสงค์

 
 
 
 

8. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ Auditor เน้นในระหว่างตรวจประเมินคืออะไร

 
 
 
 

9. สิ่งที่ Auditor เน้นหลังการตรวจประเมินคืออะไร

 
 
 
 

10. สิ่งที่ควรทำก่อนการตรวจประเมินจาก CB Auditor