ติดต่อ

Quality Partner Co., Ltd.

58/60 Moo 11, 345 Road, Bangkuwad, Muang, Pathumthani 12000 TH.

Tel: +66 (0) 2 598 6313

Fax:+66 (0) 2 598 6312

e-Mail: training@qualitypartner.org

การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ที่สถานะของบทเรียนจะเปลี่ยนเป็น Course Status: Completed คลิกที่ปุ่ม PRINT YOUR CERTIFICATE เพื่อพิมพ์ใบประกาศนียบัตร