เรียนออนไลน์กับ Quality Parnter

คอร์สใหม่ล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ISO 9001 และ IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง

วิทยากร: อ.อภิชัย ทวีชาติ
ราคา: 555 บาท

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ISO 9001 และ IATF 16949 ที่ส่งผลต่อการประเมินภายใน

วิทยากร: อ.อภิชัย ทวีชาติ
ราคา: เร็ว ๆ นี้