เรียนออนไลน์กับ Quality Parnter

คอร์สใหม่ล่าสุด

รูปแบบบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach) รวมถึงแนวคิดการคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk-based Thinking) สำหรับ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

วิทยากร: อ.อภิชัย ทวีชาติ
ราคา: 555 บาท

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ISO 9001 และ IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง

วิทยากร: อ.อภิชัย ทวีชาติ
ราคา: 555 บาท

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ISO 9001 และ IATF 16949 ที่ส่งผลต่อการประเมินภายใน

วิทยากร: อ.อภิชัย ทวีชาติ
ราคา: 555